1 Welkom

Dit document bevat onze Privacyverklaring met betrekking tot de verwerking en het gebruik van klantgegevens. In deze verklaring verwijzen ‘u’ en ‘uw’ naar de persoon over wie wij gegevens verwerken. Zij zijn een klant, een vertegenwoordiger van een klant of een bezoeker van onze website.

2 Algemeen

Office Depot Europe vertegenwoordigt een aantal bedrijven en heeft haar Europese hoofdkantoor in Venlo, Nederland. Office Depot is de beheerder van gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar http://eur-lex.europa.eu/
In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de verzameling, de verwerking, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens (persoonlijke gegevens betreffen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

Office Depot Europe neemt de volgende principes met betrekking tot persoonlijke gegevens in acht:

 • We zijn zorgvuldig met de persoonlijke informatie die we u vragen te verstrekken en de persoonlijke gegevens die we verzamelen.
 • We slaan persoonlijke informatie alleen op voor zolang wij hiervoor een reden hebben.
 • We proberen u op eenvoudige wijze te in te lichten over de informatie.
 • We streven naar volledige transparantie ten aanzien van het verzamelen, gebruik en delen van uw persoonlijke informatie.

3 Welke informatie verzamelen we over u?

Om aan de verzoeken van websitegebruikers te voldoen, kan worden gevraagd om de volgende informatie te verstrekken:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw postadres
 • Uw bezorgadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw contactgegevens.

4 Waar haalt Office Depot Europe dergelijke informatie vandaan?

Office Depot Europe verzamelt persoonlijke gegevens indien u zich bij ons registreert of een bestelling plaatst. Ook wordt informatie verzamelt wanneer u deelneemt aan vrijwillige klantonderzoeken, feedback geeft en deelneemt aan wedstrijden. Informatie over het gebruik van de website wordt verzameld met behulp van cookies.
Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam gebruikt voor advertentiedoeleinden van Office Depot Europe totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk.

5 Hoe gebruiken we uw informatie?

We verzamelen en verwerken uw informatie alleen voor specifieke doeleinden, waaronder:

 • De verwerking van uw bestelling
 • Het beheer van uw account
 • Het betalingsproces
 • Het tonen van producten op basis van uw interesses
 • De verbetering van de kwaliteit van onze producten en de ontwikkeling van nieuwe producten
 • De analyse van trends
 • De verbetering en beveiliging van de website

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die over u worden verzameld, verwerkt, gebruikt en opgeslagen, worden gebruikt voor het verwerken van uw bestelling, alsmede voor kredietcontroles, personalisering van de website en diverse marketingactiviteiten.
Indien nodig worden uw gegevens aan servicepartners doorgegeven (zoals bijvoorbeeld leveranciers) en alleen door hen verwerkt en gebruikt voor het toegestane doel. Office Depot Europe deelt uw gegevens niet onrechtmatig met bedrijven buiten onze groep.

6 Een toegangsverzoek indienen

U heeft het recht om informatie over uw gegevens die wij verwerken of opslaan op te vragen. U kunt ons op elk moment vragen informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren of te verwijderen. Gebruikt u de volgende link om een toegangsverzoek in te dienen: http://sar.officedepot.eu

7 Cookies en verwante technologieën

Wat zijn cookies?
Een cookie is een databestand met anonieme informatie, een unieke gebruikersidentificatie en een websitenaam. Tracking-technologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts kunnen worden gebruikt voor het analyseren van trends. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze verklaring over cookies.

8 Websites van derden

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Onze websites bevatten links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat Office Depot niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites, noch hier enige aansprakelijkheid voor aanvaardt, zelfs als de links hiernaar verwijzen.

9 Klachten

Als u zich zorgen maakt of een klacht wil indienen bij Office Depot over de manier waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, dan wel beroep wil aantekenen tegen een beslissing, dan kunt u contact opnemen met onze Data Protection Office via het e-mailadres DPO@www.officedepot.eu. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

10 Contact

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via:

Email: DPO@www.officedepot.eu

of stuur een brief naar:
DPO
Office Depot
Columbusweg 33
5928LA Venlo
Nederland

Dit document is aan verandering onderhevig.

Venlo, maandag 11 februari 2019.