We geven hartstochtelijk om wat we doen, hoe we het doen en de impact die het heeft op onze klanten, de gemeenschap om ons heen en onze eigen mensen.

Voor 2025 hebben we daarom een missie om te helpen de wereld een betere plek te maken, door middel van drie thema’s die de kern vormen van onze MVO-strategie:

Mensen, Duurzaamheid en Klimaat.

MENSEN

We geven graag terug. Daarom willen we het bedrag dat we inzamelen en doneren aan liefdadigheids- en non-profitorganisaties ieder jaar VERDUBBELEN. Dit kunnen we doen door intensiever geld in te zamelen voor donaties met onze Europese activiteiten.

Tegelijkertijd geven we ons personeel meer ruimte voor vrijwilligerswerk. Zo maken we 3.000 uur arbeidstijd vrij om hen te helpen die het het meest nodig hebben

De gezondheid en het welzijn van onze werknemers en de gemeenschappen waarin we leven, vormen de kern van onze manier van werken. We zijn er trots op dat we een omgeving hebben gecreëerd waarin onze mensen toegang hebben tot opleiding, begeleiding, een veilige werkplek en een goede balans tussen werk en privé, waardoor ze een gezond leven kunnen leiden.

We houden ons ook aan de hoogste normen voor goed bestuur, zodat iedereen eerlijk en op de juiste manier wordt betaald.

DUURZAAMHEID

We streven ernaar om onze duurzame imago te verbeteren. We verdubbelen het aantal duurzame producten binnen ons assortiment. Daarnaast stimuleren we biodiversiteit door meer bomen en planten te poten bij onze Europese vestigingen.
We zien het als onze missie om een positieve impact te hebben op het milieu, omdat we geven om de co2-afdruk die we achterlaten – van het planten van bomen en bloemen bij onze gebouwen, tot het verzekeren dat we de juiste producten verkopen.
We gebruiken duurzame en groene producten op onze kantoren. En de verpakkingen die we voor onze klanten gebruiken zijn afkomstig van duurzame leveranciers van papier-, pulp-, karton- en houtproducten.

Duurzaamheid is voor ons geen lege huls

Het zit geworteld in ons DNA door ons motto: be green, buy green, sell green en tell green.

Be green

Het verminderen van de negatieve gevolgen , risico’s en kosten van onze activiteiten.

Buy green

Het beoordelen van duurzaamheidsreferenties van elk product en het vergroten van ons assortiment duurzame producten.

Sell green

Zorgen voor een klantgericht aanbod.

Tell green

Accurate en transparante communicatie over onze milieudoelstellingen en -beleid.

KLIMAAT

We geven om het klimaat, dus hebben we beloofd met energiebesparende maatregelen onze CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen. We gaan ook onze uitstoot verminderen door het plaatsen van zonnepanelen, het hergebruik van regenwater en co2-compensatie.

Waarom doen we dit? We kijken naar het grote geheel als het gaat om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het zijn van een goede rentmeester voor ons milieu. We begrijpen dat de impact die we lokaal hebben, wereldwijd een domino-effect zal creëren.

Dit gaat verder dan onze eigen werkplekken. We streven er ook naar om samen te werken met partners die onze passie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een positieve impact op de wereld delen.

Natuurlijk weten we dat we altijd nog veel meer kunnen doen om beter voor ons milieu te zorgen.

Maar wij zijn toegewijd om de lat telkens hoger te leggen, voor onszelf en voor onze partners, zodat we onze beloften na kunnen komen en van de wereld een betere plek kunnen maken.

Komt u bij ons winkelen?

We zijn dé one-stop-shop voor onze klanten, variërend van essentiële kantoorartikelen tot kantinebenodigdheden en van zakelijke diensten tot de laatste technologische snufjes.

MEER INFORMATIE