We geven hartstochtelijk om wat we doen, hoe we het doen en de impact die het heeft op onze klanten, de gemeenschap om ons heen en onze eigen mensen.

Voor 2025 hebben we daarom een missie: helpen om de wereld een betere plek te maken, door middel van drie thema’s die de kern vormen van onze MVO-strategie:

Mensen, Duurzaamheid en Klimaat.

MENSEN

We geven graag terug. Daarom willen we het bedrag dat we jaarlijks inzamelen en doneren voor liefdadigheids- en non-profitorganisaties te VERDUBBELEN naar £150,000. We gaan dit doen door intensiever geld in te zamelen voor donaties binnen onze Europese activiteiten.

Tegelijkertijd bieden we meer ruimte voor vrijwilligerswerk door ons personeel. We schenken 3.000 uur arbeidstijd aan het helpen van diegenen die het het hardst nodig hebben.

De gezondheid en het welzijn van onze werknemers en de gemeenschappen waarin we leven vormen de kern van onze manier van werken. We zijn er trots op dat we een omgeving hebben gecreëerd waarin onze mensen toegang hebben tot training, ondersteuning, een veilige werkplek en een goede balans tussen werk en privé, waardoor ze een gezond leven kunnen leiden.

We houden ons tevens aan de hoogste normen voor goed bestuur, zodat iedereen eerlijk en op de juiste manier wordt betaald.

DUURZAAMHEID

We streven ernaar om ons duurzame imago te verbeteren. We verdubbelen het aantal duurzame producten in ons assortiment. Daarnaast stimuleren we biodiversiteit door meer bomen en planten te poten bij onze Europese vestigingen.

Het is onze missie om een positieve impact te hebben op het milieu, omdat we geven om de afdruk die we achterlaten – van het planten van bomen en bloemen rond onze gebouwen, tot het verzekeren dat we de juiste producten verkopen.

We gebruiken duurzame en groene producten om onze mensen van dienst te zijn. De verpakkingen die we voor onze klanten gebruiken zijn afkomstig van duurzame leveranciers van papier-, pulp-, karton- en houtproducten.

Duurzaamheid is voor ons geen lege huls

Het zit geworteld in ons DNA door ons motto: be green, buy green, sell green en tell green.

Be green

Verminderen van de impact, risico’s en kosten van onze activiteiten.

Buy green

Het beoordelen van duurzaamheidsreferenties van elk product en het vergroten van ons assortiment duurzame producten.

Sell green

Zorgen voor een klantgericht aanbod.

Tell green

Accurate en transparante communicatie over onze milieudoelstellingen en -beleid.

KLIMAAT

We geven om het klimaat, dus hebben we beloofd onze CO2-uitstoot met 40% te verminderen via energiebesparende maatregelen. Ook gaan we onze uitstoot verminderen door het plaatsen van Oplaadstation voor elektrische auto’s, het hergebruik van regenwater en co2-compensatie.

Waarom doen we dit? We kijken naar het grote geheel als het gaat om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het verrichten van goede daden voor ons milieu. We begrijpen dat de impact die we lokaal hebben, wereldwijd een domino-effect creërt.

Dit gaat verder dan onze werkplekken. We streven ernaar om samen te werken met partners die onze passie delen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een positieve impact op de planeet.

En vanzelfsprekend, wij begrijpen ook dat er nog veel meer kan worden gedaan om beter op het milieu te passen.

Maar wij zijn vastbesloten stappen te zetten om de lat hoger te leggen; voor onszelf en voor iedereen met wie we werken, zodat we onze beloften na kunnen komen en van de wereld een betere plek kunnen maken.

Kom je bij ons winkelen?

We zijn dé one-stop-shop voor onze klanten: van essentiële kantoorartikelen tot kantinebenodigdheden en van diensten tot de laatste technologische snufjes.

MEER INFORMATIE