header

Hållbarhet

Office Depots långvariga strävan efter miljövänlighet vägleds a företagets miljövision att köpa allt mer grönt, att vara grönt och att sälja grönt. Sedan 2003 har Office Depot utvecklat och implementerat en rad olika gröna initiativ och erhållit många utmärkelser för hållbart företagande, arbetsgivaransvar och EPA Energy Star®-ledare, och vi utsågs till den 'grönaste återförsäljaren' av 'Newsweek' tre år i rad.

Vi tar hållbarheten på största allvar hos Office Depot. Vi tittar inte bara på våra egna verksamheter - vi samarbetar med våra partners, leverantörer och kunder för att säkerställa att hela vår leveranskedja är så 'hållbar' som möjligt.

Office Depot erbjuder även ett urval av kontorsartiklar som bidrar till att spara naturresurser, minimerar avfall, sänker energiförbrukningen, minskar utsläpp, använder säkrare kemikalier och undviker exponering för att minska den påverkan som våra kunder har på planeten.

Hållbarhet

Miljöstrategi

Office Depot lanserade sitt första gröna kontorsguideinitiativ redan 2009. Varför? Därför att vi tror på hållbarhet och vill vara en förebild för andra företag.

Detta innebär att ett långsiktigt samarbete med våra partners, leverantörer och kunder är mycket viktigt för oss. När en komplett produktkedja, från de som förser oss med råmaterial och hela vägen fram till våra kunder, är fokuserad på hållbarhet, börjar vi skydda miljön och skapat ett mervärde och långsiktiga fördelar för alla berörda parter i leveranskedjan.

Office Depot strävar efter att minimera all eventuell negativ miljöpåverkan och samhällspåverkan av våra egna aktiviteter och från de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi strävar efter att:

  • Implementera en långsiktig strategi som tar upp den miljöpåverkan och samhällspåverkan som våra egna verksamheter innebär, både i vår leveranskedja och i livscykeln för de produkter vi säljer.
  • Etablera system för att hantera vår miljöpåverkan, ställa upp mål och målsättningar för att övervaka vår prestation samt att granska och rapportera våra framsteg.
  • Hantera våra utsläpp till luft, vatten och land, minimera vår användning av naturresurser och material, minska avfallsmängden och öka återvinningsgraden.
  • Uppmuntra våra intressenter att ta itu med gröna frågor och utveckla sina egna strategier.
  • Främja användning av miljöprodukter hos våra intressenter.
  • Stödja våra kunder när det gäller att tillgodose miljömässiga och sociala behov i deras inköpsprocesser.  

 

Country

Välj ditt språk

Kom ihåg mitt val nästa gång