header

Köpa, agera, sälja och tala miljömedvetet...

Vår miljöstrategi fokuserar på fyra kärnområden som alla är inriktade på att förena hållbarhet med vår verksamhets, våra leverantörers och framför allt våra kunders långsiktiga värde:

Köpa miljömedvetet

 • Kriterierna för var och en av våra miljöegenskaper och kategorier av träfibrer bedöms av externa konsulter från ett oberoende konsultföretag innan informationen publiceras.
 • Kunder kan välja bland ungefär 6 000 produkter med hållbarhetsegenskaper som har kontrollerats externt.

 

Agera miljömedvetet

 • Vi använder miljöledningssystem som stöds av ett program med initiativ för att minska vår miljöpåverkan, vilka i tillämpliga fall är certifierade enligt ISO14001.
 • Office Depot Deutschland GmbH har fått silver i hållbarhet av EcoVadis.
 • En naturlig äng för att skydda hotade arter som bin vid vår tyska lagerlokal.

 

Sälja miljömedvetet

 • CO2-neutrala kundleveranser i BNL-DACH sedan 2014.
 • Sedan 2003 har 530 000 träd planterats i Tjeckien och Slovakien inom ramen för programmet Trees for Life.
 • Vi använder system för återtagning av bläck- och tonerpatroner, elektrisk utrustning och batterier.

 

Tala miljömedvetet

Vi hjälper kunder att ta informerade köpbeslut genom att öka medvetenheten om produkter med hållbarhetsegenskaper och köpbeteendens följder genom att tillhandahålla tydliga rapporter och andra publikationer.

Social efterlevnad är att göra det rättvist för alla...

När det gäller vårt varusortiment av eget märke sträcker sig vårt ansvar bortom traditionella strukturer för att överträffa social efterlevnad, och vi förväntar oss inget mindre av våra leverantörer.

Vi genomför systematiskt en mängd olika interna och oberoende granskningar, för att garantera att våra höga standarder följs. Detta säkerställer att en kund som mottar den slutliga produkten kan vara säker på att de parter som är involverade i att leverera dessa varor, har behandlats med respekt.

Ramavtal för inköp och vägledande principer för leverantörer

Vi förväntar oss av våra leverantörspartner att de inför ansvarsfulla arbetsmetoder för att uppfylla och överträffa de principer som anges i vårt ramavtal för inköp och våra vägledande principer för leverantörer.

Våra vägledande principer för leverantörer utgör grunden för avtalen mellan Office Depot och dess leverantörer. Vi kräver att vårt distributionsnät antingen redan har eller utvecklar och tillämpar de rutiner som behövs för att uppfylla våra förväntningar enligt de vägledande principerna för leverantörer inom bl.a. följande viktiga områden:

 • Arbetsnormer och mänskliga rättigheter
 • Hälsa och trygghet
 • Miljö
 • Säkerhet
 • Bestickning och korruption
 • Förvaltning och efterlevnad av standarden


Country

Välj ditt språk

Kom ihåg mitt val nästa gång