header

Ochrana osobných údajov

Office Depot, prevádzkovateľ internetového obchodu www.officedepot.sk , prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.

V prípade, že spoločnosť Office Depot získa v súvislosti s jednaním o uzatvorení zmluvy a jej plnením od Kupujúceho alebo potenciálneho kupujúceho údaje, ktoré sú v zmysle príslušných právnych predpisov považované za osobné, spracováva vždy iba také osobné údaje, ktoré sú dostupné z verejne prístupných dátových súborov a s tými zaobchádza v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Country

Vyberte si jazyk

Nabudúce si zapamätať môj výber