header

Trvalo udržitelný rozvoj

Dlhodobý záväzok spoločnosti Office Depot chrániť životné prostredie sa riadi jej environmentálnou víziou nakupovať, pôsobiť a predávať čoraz ekologickejšie. Od roku 2003 spoločnosť vyvinula a zaviedla niekoľko ekologických iniciatív, ktoré získali mnoho ocenení za korporátnu udržateľnosť a zamestnávanie, cenu EPA Energy Star®, a magazín 'Newsweek' ju tri roky po sebe menoval Najekologickejším predajcom.

V spoločnosti Office Depot berieme udržateľnosť vážne. Nezohľadňujeme len vlastné prevádzky – spolupracujeme s partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi s cieľom zaistiť, aby celý dodávateľský reťazec pracoval čo 'najudržateľnejšie'.

Spoločnosť Office Depot zároveň ponúka škálu kancelárskych potrieb, ktorými prispieva k šetreniu zdrojov, predchádzaniu tvorby odpadu, znižovaniu spotreby energie a tvorby emisií, používaniu bezpečnejších chemických látok a nižšej expozícii s cieľom znížiť dopad svojich zákazníkov na planétu.

Trvalo udržitelný rozvoj

Stratégia ochrany životného prostredia

V roku 2009 predstavila spoločnosť Office Depot svoju prvú iniciatívu smernice pre ekologickú kanceláriu. Prečo? Pretože veríme v udržateľnosť a chceme ísť príkladom ostatným spoločnostiam.

Preto je dlhodobá spolupráca s partnermi, predajcami a zákazníkmi veľmi dôležitá. Keď sa celý dodávateľský reťazec od dodávateľov surovín až po zákazníkov zameria na udržateľnosť, začneme chrániť životné prostredie a vytvoríme pridanú hodnotu s dlhodobým osohom pre všetky strany obsiahnuté v reťazci.

Spoločnosť Office Depot sa zaviazala minimalizovať negatívny dopad na životné prostredie a spoločnosť v dôsledku svojej činnosti a produktov a služieb, ktoré dodáva. Naším cieľom je:

  • implementovať dlhodobú stratégiu, ktorá rieši environmentálny a spoločenský dopad našich prevádzok v dodávateľskom reťazci aj v rámci životného cyklu našich produktov.
  • Vytvoriť systémy riadenia environmentálneho dopadu, stanoviť ciele a plány na monitorovanie výkonu a hodnotiť a hlásiť napredovanie.
  • Riadiť emisie vypúšťané do vzduchu, vody a pôdy, minimalizovať využívanie prírodných zdrojov a minerálov, znižovať tvorbu odpadu a zvýšiť recyklovanie.
  • Nabádať akcionárov reagovať na ekologické problémy a vytvárať vlastné stratégie.
  • Propagovať u akcionárov využívanie produktov šetrných k životnému prostrediu.
  • Podporovať zákazníkov pri riešení environmentálnych a spoločenských potrieb v rámci obstarávacieho procesu.

 

Country

Vyberte si jazyk

Nabudúce si zapamätať môj výber