header

Naše hodnoty

Integrita

Hovoríme, ako budeme konať, a konáme podľa toho, čo hovoríme. Vždy hovoríme celú pravdu a dodržujeme záväzky.

Zodpovednosť

Zodpovedáme za svoje činy a za činy našich tímov. Prijímame zodpovednosť za výsledky.

Inovácia

Rozumieme potrebe neustáleho zlepšovania a nikdy sa príliš neuspokojujeme s aktuálnym stavom.

Tímová práca

Osobné potreby a agendu podriaďujeme prospechu tímu.

Rešpekt

K druhým sa správame tak, ako chceme, aby sa správali k nám.

 

Country

Vyberte si jazyk

Nabudúce si zapamätať môj výber