header

Security en privacy

Privacyverklaring

Office Depot neemt privacy zeer serieus en neemt daarom een aantal maatregelen om de privacy van onze klanten op onze websites te waarborgen.

Aan de hand van deze privacyverklaring willen we u ervan verzekeren dat persoonlijke informatie die u via onze websites aan ons toevertrouwd niet wordt verkocht, gedeeld, verhuurd of anders gebruikt dan beschreven in deze privacyverklaring.

Gevraagde informatie

Om aan verzoeken van gebruikers van onze websites te kunnen voldoen, kan gevraagd worden om informatie, zoals: 

  • Uw naam.
  • Uw E-mailadres.
  • Uw postadres.
  • Uw afleveradres.
  • Uw contactgegevens.

Gebruik van website gegevens

Office Depot verklaart dat zij alle informatie strikt vertrouwelijk behandelt en alleen gebruikt om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

We analyseren geregeld hoe bezoekers van onze websites deze gebruiken om hier zo een beter beeld van te krijgen en de websites op de best mogelijke wijze te kunnen beheren. Hierdoor zijn we in staat om verbeteringen aan te brengen en de websites te personaliseren. We kunnen hiervoor samenwerken met derden, met wie we alleen de noodzakelijke informatie zullen uitwisselen. In de gegevens, die hiervoor gebruikt worden, zal geen individuele en persoonlijke informatie te herkennen zijn.

Slechts in zeer speciale gevallen - ten behoeve van onze algemene voorwaarden of indien gevorderd op gerechtelijk bevel of ten behoeve van rechtzaken om de rechten en veiligheid van onze websites en gebruikers er van te beschermen - zal informatie uitgewisseld kunnen worden. Dit houdt ook de uitwisseling van informatie in met andere instanties of bedrijven, om fraude of krediet risico's te beperken.

Aanbiedingen, gegevens aanpassen en email nieuwsbrieven

Office Depot verstuurt af en toe E-mail-nieuwsbrieven naar haar klanten met speciale aanbiedingen en informatie waarvan we denken dat deze voor onze klanten van belang zijn. Onze websites bieden verder de mogelijkheid uw E-mailadres door te geven voor deze nieuwsbrieven indien u nog geen klant van ons bent.

Mocht u geen interesse (meer) hebben deze E-mail-nieuwsbrieven te ontvangen, dan kunt u zich daar zelf voor afmelden. Als u gebruik maakt van de afmeldlink, die altijd onderaan in onze E-mail-nieuwsbrieven staat, garanderen we dat wij geen E-mail-nieuwsbrieven meer zullen versturen naar het E-mailadres dat gebruikt werd voor de E-mail van waaruit u zich afmeldt. Per taal, land, website of soort E-mail-nieuwsbrief kunt u zich afzonderlijk afmelden, zodat u nog wel altijd een andere (wel gewenste) E-mail-nieuwsbrief van ons kunt ontvangen.

Cookies

Cookies worden gebruikt om een unieke identificatie te koppelen aan uw computer, wat gebeurt via een technische voorziening in uw Internetprogramma. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maar stellen onze websites in staat u te herkennen als u onze websites opnieuw bezoekt en om u onder meer gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen tonen. Er kunnen ook bestellingen op onze websites geplaatst worden indien u op uw PC de werking van cookies heeft uitgeschakeld. Echter enkele functies, zoals gepersonaliseerde aanbiedingen, zullen dan helaas niet optimaal kunnen functioneren.

Rechten

De hierboven beschreven verklaring geldt voor de Office Depot-websites in de Benelux. Office Depot behoudt zich echter het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Bovenstaand beleid en verklaringen zijn dan ook niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Gebruik van uw content

Office Depot doet geen aanspraak op het eigendom van uw content. Om de exploitatie van deze site mogelijk te maken, verleent u echter aan Office Depot wereldwijd het royalty-vrije, niet-exclusieve, onherroepelijke en volledig wederlicentieerbare recht om uw content (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen, openbaar uit te voeren en openbaar weer te geven en uw content op te nemen in andere materialen of werken in enig formaat of medium, nu al aanwezig dan wel later ontwikkeld.

Deze paragraaf is alleen van toepassing op bepaalde delen van onze sites, zoals gebruikersforums, waar we gebruikers aanmoedigen hun eigen content vrijelijk te delen met Office Depot en met elkaar. Hij geldt niet voor alle content die u deelt, bijdraagt of plaatst op onze sites. Hij is bijvoorbeeld niet van toepassing op content gehost door Photoshop.com of Acrobat.com. Voor dat type services stellen we speciale vergunningen op die aansluiten bij de geest en het doel van die services en die geschikt zijn voor het soort content waarvan wij verwachten dat u die daarin wilt delen. Wij verzoeken u dus selectief te zijn als u besluit welke content u onder deze licentie wilt verspreiden en wij adviseren u zeker te stellen dat u instemt met het verlenen van bovengenoemde rechten als het gaat om die specifieke content.

Eventuele persoonlijke informatie die u via de websites aan ons toevertrouwd worden niet op de website bewaard, maar opgeslagen op speciaal beveiligde servers. Deze informatie wordt nooit zonder uw toestemming aan andere bedrijven doorgegeven.

 

Country

Selecteer uw taal

Onthoud mijn keuze voor de volgende keer