header

Trvale udržitelný rozvoj

Dlouhodobý závazek společnosti Office Depot vůči životnímu prostředí je poháněn vizí společnosti přimět zákazníky nakupovat ekologicky, chovat se ekologicky a prodávat ekologicky“. Od roku 2003 společnost Office Depot vyvinula a implementovala řadu ekologických zlepšení, která získala řadu ocenění za trvale udržitelný rozvoj. Získala rovněž ocenění EPA Energy Star a magazín 'Newsweek' ji třikrát v řadě jmenoval nejekologičtějším prodejcem.

Ve společnosti Office Depot bereme trvalou udržitelnost velmi vážně. Nehledíme pouze na svoji činnost - spolupracujeme s partnery, dodavateli a zákazníky, abychom zajistili trvalou udržitelnost celého dodavatelského řetězce.

Společnost Office Depot také nabízí řadu produktů, které přispívají k úspoře zdrojů, zamezení plýtvání, snížení spotřeby energie a emisí, používání bezpečnějších chemických přípravků a eliminaci negativních dopadů zákaznických aktivit na naši planetu.

Trvale udržitelný rozvoj

Ekologická strategie

V roce 2009 společnost Office Depot představila prvního ekologického průvodce pro kancelář Proč? Protože věříme v ekologickou udržitelnost a chceme být vzorem pro další společnosti.

Z tohoto důvodu je pro nás dlouhodobá spolupráce s našimi partnery, prodejci a zákazníky velmi důležitá. Zaměří-li se celý produktový řetězec, od dodavatelů surovin až po naše zákazníky, na udržitelnost, začneme tak chránit životní prostředí a vytvoříme dodatečnou hodnotu a dlouhodobé výhody pro všechny strany, které jsou součástí takového řetězce.

Závazkem společnosti Office Depot je minimalizace jakéhokoli negativního dopadu na životní prostředí a společnost plynoucí z naší činnosti a z námi poskytovaných produktů a služeb. Naším cílem je:

  • Realizovat dlouhodobou strategii řešící dopad našich aktivit na životní prostředí a společnost, a to jak v rámci dodavatelského řetězce, tak i v rámci životního cyklu prodávaných produktů.
  • Vybudovat systémy k řízení dopadu na životní prostředí, stanovení cílů ke sledování našeho výkonu a zhodnocení postupu.
  • Řídit naše emise do vzduchu, vody a půdy, minimalizovat využívání přírodních zdrojů a materiálů, snížit množství odpadu a zvýšit úroveň recyklace.
  • Motivovat zainteresované osoby k řešení ekologických problémů a rozvoji ekologických iniciativ.
  • Propagovat používání ekologických produktů u zainteresovaných stran.
  • Podporovat naše zákazníky v řešení ekologických a sociálních potřeb v rámci jejich nákupního procecu.

 

Country

Vyberte svuj jazyk

Pamatovat mou volbu pro príšte