header

Nakupujte zeleně, buďte zelení, prodávejte zeleně, mluvte zeleně...

Naše strategie ochrany životního prostředí se soustředí na 4 hlavní oblasti, které všechny směřují k propojení udržitelného rozvoje s dlouhodobou hodnotou našeho podnikání, našich dodavatelů a především našich zákazníků:

Nakupujte zeleně

 • Kritéria pro každý z našich environmentálních atributů a kategorií dřevěných vláken jsou hodnocena externími poradci společnosti Newleaf Sustainability Practice před zveřejněním informací.
 • Zákazníci si mohou vybrat z přibližně šesti tisíc produktů s externě ověřenými atributy udržitelného rozvoje.

Buďte zelení

 • V oblastech, které to vyžadují, využíváme systémy environmentálního řízení, podporované programem iniciativ zaměřených na snížení našeho vlivu na životní prostředí, certifikovaných podle normy ISO14001.
 • Stříbrná medaile v hodnocení udržitelného rozvoje EcoVadis, kterou získala společnost Office Depot Deutschland GmbH
 • Louka s přirozeným biotopem pro ochranu ohrožených druhů a včel v okolí našeho německého skladu

Prodávejte zeleně

 • Od roku 2014 dodáváme zákazníkům v regionu Beneluxu, Německa, Rakouska a Švýcarska produkty s CO2-neutrální stopou
 • Od roku 2003 jsme na území České republiky a Slovenska vysadili přes 530 tisíc stromů v rámci programu Stromy pro život (Trees for Life).
 • Zajišťujeme programy sběru použitých inkoustových a tonerových kazet, elektrických zařízení a baterií.

Mluvte zeleně

Pomáháme zákazníkům s informovanými rozhodnutími při nákupu tím, že zvyšujeme povědomí o produktech s atributy udržitelného rozvoje a o dopadech spotřebitelského chování poskytování transparentních zpráv a dalších publikací.

Společenská odpovědnost: férové podmínky pro každého...

Pokud jde o sortiment našich vlastních značek, naše společenská odpovědnost přesahuje tradiční přístup s cílem předčit ostatní a totéž očekáváme od našich dodavatelů.

Systematicky provádíme celou škálu interních a nezávislých auditů, abychom ověřili dodržení souboru našich vysokých standardů. Díky tomu může mít zákazník, který obdrží finální výrobek, jistotu, že se všemi stranami podílejícími se na výrobě tohoto zboží bylo zacházeno s úctou.

Vzorová kupní smlouva a Zásady pro dodavatele

Od našich dodavatelů očekáváme, že přijmou odpovědný přístup k pracovní síle, aby nejen splnili, ale předčili principy stanovené v naší Vzorové kupní smlouvě a Zásadách pro dodavatele (SGP).

Naše metodika SGP tvoří základ pro smluvní dohody mezi společností Office Depot a jejími dodavateli. Od naší dodavatelské sítě požadujeme, aby disponovala nebo aby vyvinula a aplikovala postupy nutné pro splnění našich očekávání SGP, a to v několika oblastech, včetně:

 • Standardů pracovních podmínek a dodržování lidských práv
 • Ochrany zdraví a bezpečnosti práce
 • Ochrany životního prostředí
 • Bezpečnosti
 • Podplácení a korupce
 • Řízení a prosazování standardů


Country

Vyberte svuj jazyk

Pamatovat mou volbu pro príšte